Former Vice Chancellors

Former Vice Chancellor of Sohar University