Mr. Yuliy Lyudmilov Krumov

Image

Mr. Yuliy Lyudmilov Krumov

Lecturer
YKrumov@su.edu.om
Phone: +968 26850100 Extn: 345
Block: C, Office no: 002
©2021 Sohar University. All Rights Reserved. Designed By Sohar University

Search